Kelio į laisvę gairės:

PrisijungimasPradinis ––– gyvenimui LAIMĖJE –––
Gyvenimo ratas PDF Spausdinti El. paštas


 

 

 

 

 

 

 

GYVENIMO RATAS

 

Įsivaizduokite, kad einate per Telšius, pakeliui restoranai, kavinės, aludės. Bet jums būtinai reikia nuvažiuoti į Klaipėdą traukiniu, kuris išvyksta už pusvalandžio. Net jeigu jums veltui siūlys išgerti kavos ar alaus, kažin ar užsuksite.

Tačiau jeigu jūs šiaip sau vaikštinėjate, neturėdamas ką veikti, tada žymiai didesnė pagunda užsukti į kokį alubarį ar kavinę. Ar ne?

Jeigu jūs su manimi sutinkate, galime daryti išvadą, kad žmogus, nenumatęs savo gyvenimo tikslo – kandidatas į Petkevičiaus pakeleivius „durnių laivu”. O tam, kuris turi konkrečius gyvenimo tikslus, pakeliui į juos žymiai mažiau kliūčių. Žmogus be tikslo – tai kaip laivas be kompaso.

Ne kartą girdėjau klausimą: “kodėl būtinai užsirašyti, aš turiu galvoje ir man to užtenka?” Neseniai viename seminare paprašiau, kad turintys užsirašę savo gyvenimo tikslus pakeltų rankas. Ten buvo apie trisdešimt žmonių, dauguma baigę aukštuosius mokslus, tačiau rankų pakilo labai nedaug.

Per pertrauką prie manęs priėjo viena moteris ir priekaištavo, kam aš taip akcentuoju tą tikslų užsirašymą. Ji aiškino, kad turi numačiusi sau aiškius, konkrečius tikslus, nešiojasi juos galvoje ir jai to pakanka, o jei kažkam sunku atsiminti, tegul užsirašo...

Man liko tik padėkoti pašnekovei už jos nuomonę, pagirti už pasitikėjimą savimi ir palinkėti, kad žodžiai nesiskirtų nuo darbų. O kad jos žodžiai prasilenkia su darbais buvo akivaizdu, nes prieš tai, pokalbių metu ji ne kartą skundėsi, kad darbdaviai skriaudžia, moka mažus atlyginimus, kad blogos darbo sąlygos. Kaltino valdžią, kad nedaro tvarkos.

Jeigu gyvensi taip, kaip moko, kaip gyvena tavo tėvai, „kaip visi", tai sulaukęs 50 – 60 metų būsi toks pat bejėgis, kamuojamas ligų, nepriteklių, kaip ir jie. Pasižiūrėk, kaip dabar gyvena pensininkai! Prašo malonių iš valstybės, laukia dėmesio, globos. Nugyveno ilgą gyvenimą, dabar – bejėgiai, laukiantys pagarbos, dėmesio. Kuo jie užsiėmė visą gyvenimą? Ką sukūrė naudingo žmonijai?… Štai vaisiai jų įtempto gyvenimo, pilno darbų, protingų knygų skaitymo, studijų...

Kokių tikslų jie siekė? Kur skubėjo?

Tinkamas laisvam žmogui, kūrėjui tikslas yra tik tas, kuris veda į asmeninį augimą, tobulėjimą. Visi kiti tikslai – tai siekimas IŠGYVENTI! Tačiau tas, kuris siekia tik išgyventi, nedaug skiriasi nuo gyvulio!

Jeigu tu nori tik išgyventi, nugyventi savo gyvenimą ramiai, sočiai, šiltai,– tu negali savęs laikyti pilnaverčiu žmogumi. Ir kiaulė nori gyventi ramiai, sočiai.

Ko nori dauguma žmonių? Kokie jų tikslai? Kokia jų gyvenimo prasmė?.. Žmogus sukurtas pagal Dievo paveikslą! Jam skirta būti valdovu, kūrėju! ..

Evangelija pagal Matą. 25, 14...Bus taip, kaip atsitiko vienam žmogui, kuris iškeliaudamas į svetimą šalį, pasišaukė tarnus ir pavedė jiems savo turtą.15 Vienam jis davė penkis talentus, kitam du, trečiam vieną – kiekvienam pagal jo gabumus – ir iškeliavo.16 Tas, kuris gavo penkis talentus, tuojau nuėjęs ėmė verstis ir pelnė kitus penkis.17 Taip pat kuris gavo du talentus, pelnė kitus du. 18 O kuris buvo gavęs vieną, nuėjo, iškasė duobę ir paslėpė šeimininko pinigus ... " Ar prisimenate, kuo baigėsi Jėzaus pamokymas? Apsukrieji tarnai buvo apdvanoti, o kaip su pabūgusiu rizikuoti? “28 Todėl atimkite iš jo talentą ir atiduokite tam, kuris turi dešimt talentų... 30 Šitą netikusį tarną išmeskite į tamsybes. Ten bus verksmas ir dantų griežimas”.

Ar šiandien ne verksmas ir dantų griežimas girdėti tarp tų, kurie pravalgo uždirbtus centus, pamiršę asmeninį tobulėjimą. Šiuolaikinio daugumai įprasto gyvenimo karuselėje nėra jokio asmenybės augimo! Nei vertinant ekologiniu požiūriu, nei naudingos informacijos gavimo ir panaudojimo požiūriu, nei pagal galimybes ir sugebėjimą savarankiškai mąstyti! Mokslų daktarai, akademikai... ir jie „kaip visi” tampa bejėgiais, neįgaliais seniais.

Negi jūs svajojate visą savo gyvenimą nugyventi bėgdami kas rytą į darbą, kur kažkas kitas nusprendžia, ką jūs turite daryti, kaip galvoti, kada keltis, kada miegoti? O po to likusią dalį gyvenimo maldauti iš valstybės (iš savo vaikų) nemokamų vaistų, nuolaidų už šilumą, pensijos?...

Jeigu jus tenkina toks iš anksto kažkieno nubrėžtas kelias,– jūsų valia rinktis... Eikite, kaip bandos avis, įdūrusi savo nosį į kitos uodegą, neturinti progos nė paragauti šviežios, kitų nenušliaužtos žolės...

Tačiau jeigu jūs turite nepažabojamą laisvo žmogaus sielą, nors mažą dar neužgesintą jos kibirkštėlę, jeigu jūs norite surasti savyje drąsos išsiskirti iš minios, pakilti virš tos pilkos, nemąstančios, besirūpinančios tik išgyvenimu masės,– pirmiausia leiskite sau patikėti, kad jūs sutverti didesniems dalykams!

Išdrįsti išsiskirti iš minios! Tam reikia drąsos. Tai drąsių pasirinkimas! Bejėgiai žmonės įžeidžia Dievą. Juk tu sukurtas pagal Kūrėjo paveikslą! Prisimink savo dievišką prigimtį, atrask savyje dievišką kibirkštėlę, pažadink JĄ!

(Atlikę šį pratimą būtinai eikite į skyrelį „TIKSLAS“, perskaitykite ir padarykite viską, kas ten rekomenduojama. Tai įgalins Jūsų gyvenimą keistis į gera)


Gyvenimo ratas

Šis puikus testas padės jums įvertinti ligšiolinius savo pasiekimus. Įvertinkite kiekvieną savo gyvenimo sritį balais nuo 1 iki 5. Kur 1 reiškia, kad šią sritį reikia žymiai pagerinti, o 5 – kad šios srities gerinti jau nebereikia.

Fizinė būklė . . . . . . . .. . . . . . Įvertinimas

Išvaizda . . . . . . . . . . . . . . . . . . _____

Reguliarūs patikrinimai . . . . . _____

Energingumas . . . . . . . . . . . . _____

Raumenų tonusas . . . . . . . . . _____

Svorio Kontrolė . . . . . . . . . . . _____

Dieta ir mityba . . . . . . . . . . . . _____

Stresų kontrolė . . . . . . . . . . . _____

Ištvermė ir jėga . . . . . . . . . . . _____

Reguliarios pratybos . . . . . .. _____

Kiti . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . _____

Dvasinis gyvenimas

Tikėjimas Dievu ar kt. aukštesnėmis jėgomis _____

Lankymasis maldos namuose . . . . . . . . .. . . _____

Dalinimasis tikėjimu su kitais . . . . . . . . . . . . . _____

Malda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . _____

Tikėjimo studijos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _____

Vidinė ramybė. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _____

Kiti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . _____

Mintys

Motyvacinės medžiagos skaitymas. . . . . . . . . . .. . . . . . _____

(klausymas)

Bendravimas su įkvepiančiais žmonėmis. . . . . . . _____

Pozityvus požiūris. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _____

Laimingumas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _____

Stabili nuotaika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . _____

Pasitenkinimas . . . . . . . . . . . . . . . . . _____

Kiti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _____

Šeima

Santykiai su tėvais . . . . . . . . . . . . . . . . . _____

Santykiai su broliais, seserimis . . . . . . . _____

Santykiai su sutuoktiniu . . . . . . . . .. . . . _____

Santykiai su vaikais . . . . . . . . . . . . . . . . _____

Su šeimos atžalomis . . . . . . . . . . . . . . . . _____

Laiko praleidimas su šeima . . . . . .. . . . . _____

To teikiamas džiaugsmas . . . . . . . . . . . . _____

Pirmenybės teikimas šeimai . . . . . . . . . _____

Kiti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _____

Asmenybė

Pramogos . . . . . . . . . . . . . . . . _____

Draugystė . . . . . . . . . . . . . . . . _____

Visuomeninė veikla . . . . . . . . _____

Pomėgiai . . . . . . . . . . . . . . . . . _____

Ramybės laikas . . . . . . . . . . . _____

Tobulinimosi laikas . . . . . . . . . _____

Gyvenimo nuoseklumas . . . .. _____

Kiti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _____

Finansiniai veiksniai

Teisingi prioritetai . . . . . . . . . . . . . . . . . . _____

Asmeninis biudžetas. . . . . . . . . . . . . . . . _____

Spontaniški pirkiniai . . . . . . . . . . . . . . . . _____

Atlyginimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _____

Gyvenimas pagal pajamas . . . . . . . . . .. _____

Pirkimo sąskaitų balansas . . . . . . . . . . . _____

Metinis pelnas ar nuostoliai . . . . . . . . . . _____

Kiti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _____

Karjera

Reikli . . . . . . . . . . . . . . . . _____

Sėkminga . . . . . . . . . . . .. _____

Galimybė kilti. . . . . . . . . .. _____

Profesinis tobulėjimas . .. _____

Siekių programa . . . . . . . _____

Esate ten kur norite būti . _____

Kiti . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . _____Suvedę kiekvienos srities vidurkius, atidėkite ant gyvenimo rato stipinų. Koks jūsų ratas – didelis ar mažas? Kreivas ar taisyklingas? Šis ratas parodys kaip subalansuotas jūsų gyvenimas. Kuo arčiau didelio apvalaus rato, tuo geresnė jūsų gyvenimo pusiausvyra.

______________________________________________

Troškimas – tai tūkstantis galimybių,

O nenoras – tai tūkstantis priežasčių...

Būkit linksmesni – gyvenimas toks puikus! Saulė, dangus ir praeivis šypsosi tam, kas juos pastebėjo, kas jiems nusišypsojo.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

>TIKSLAS<

 

Cituojant mūsų straipsnius prašome pateikti nuorodą į originalą.

http://aistis.eu

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai // ' ); // ]]> Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai //


//