Kelio į laisvę gairės:

PrisijungimasPradinis Fotogalerija iš Auksodės
Auksodė PDF Spausdinti El. paštas

 

Žiupsnelis prisiminimų iš Auksodės

Būkite sveiki.

Įdedu žiupsnelį „užkonservuotų“ akimirkų iš susitikimo Auksodėje, įvykusio 2010.07.03. Dėkojame visiems dalyvavusiems už dovanotas malonias akimirkas, šviesius prisiminimus, nuoširdžias šypsenas.

Jei norite pasidalinti kokiomis mintimis, įspūdžiais ar nuotraukomis, parašykite. Šiame internetiniame puslapyje galime lengvai „užveisti“ forumą auksodiškiams.

Kas pažįstate žmones, kurių vardų aš nebeprisiminiau, ar gal suabejojau, ar suklydau, parašykite, papildysime.

Ačiū!


Eugenija Jokubaitė – Norkienė, Antanas Jokubavičius, Zuzana Liaugminienė, Morta Paradnikienė – Latakienė, Cecilija Juodpusienė

... Sugrįžki, jaunyste, alyvom sužydėjus,

Tavęs aš ilgiuosi, sugrįžk ir paskubėk...

Kalba Irena Liaugminaitė – Pakulienė, dešiniau jos sėdi Alfonsas Pakulis

... Už kažkokius praeities „griekus“, (nebeprisimenu už ką ir kam) Irena, kaip kompensaciją, dovanojo šią liktarną.

Ingrida Vilaitytė Braziulienė, Genutė Liaugminaitė – Villaitienė, Jonas Juodpusis

Ech, tie muzikantai... Jonas vis prie moterų...


Čia gimiau aš, kūdikiu bėgiojau

po pušynus ir žalias lankas...

Antanas Jokubavičius, Eugenija Norkienė, Zuzana Liaugminienė, Morta Latakienė, Cecilija Juodpusienė

Daug daug dainelių, mieloji sese, tau padainuoti seniai žadu...


Alfonsas Gaudiešius

Alutis ne ką prastesnis, nei senais laikais, kai tėvai padarydavo...


Vaidas Braziulis ir Ingrida Braziulienė

Do balonde klanė gierė, begerdamė sudūmuojė...

Antanas Jokubavičius, Gerda Budaitė, Genutė Vilutienė, Eugenija Norkienė, Virga Liaugminaitė

... Gros armonika vakarą tylų, bet tavęs jau čionai nebebus...

Ingrida Braziulienė ir Antanas Švažas

Antanai, neįsijausk... nebe tie laikai... su jaunom gražuolėm...

Alfonsas Gaudiešius ir Morta Latakienė

Jaunystė ta neamžina, tad kam gi mums liūdėt...


Alfonsas Gaudiešius, Morta Latakienė, Genutė Vilaitienė

Visi laukai žaliavo, rugiagėlės žydėjo,

Virpėjo rausvos lūpos nuo bučkių ir nuo vėjo...

Eugenija Norkienė, Alfonsas Gaudiešius, Morta Latakienė, Genutė Vilaitienė

... o tas vabalas be kuojų išvoliuojė vasaruojo...


Agnė Gaudiešiūtė, Alfonsas Gaudiešius, Morta Latakienė, Genutė Vilaitienė

... Kas kaišys tavo margą seklyčią per sekmines šakelėm beržų?...

Agnė Gaudiešiūtė ir Danutė Gaudiešienė

Mama, aš laimės pasauly niekur tokios neradau...


Ingrida Vilaitytė – Braziulienė

Gyvenimas – tai nepašoktas tango...


Alfonsas Pakulis, Irena Pakulienė ir Vaidas Braziulis

Du broliukai kunigai, du broliukai urėdai

Tik aš viena vargo dieną grėbiau lankoj šienelį...

Morta Latakienė, Zuzana Liaugminienė, Cecilija Juodpusienė, Danutė Gaudiešienė, Alfonsas Gaudiešius, Agnė Gaudiešiūtė, Genutė Vilaitienė, Stasys Radžius

Suk suk ratelį, suk į vieną pusę...


Genutė Vilaitienė, Stasys Radžius, Dovydas Jokubavičius, ?, Petras Juodpusis, ?

Daug liko dainų nedainuotų ir valsų linksmų nešoktų...


Eugenija Norkienė, Morta Latakienė, Zuzana Liaugminienė, Cecilija Juodpusienė, Danutė Gaudiešienė, Alfonsas Gaudiešius, Agnė Gaudiešiūtė, Genutė Vilaitienė

Kartu užaugom, kartu pražydom senoj bakūžėj sodžiaus gale...


Trys seselės, šieno grėbėjėlės tarpu savęs kalbėjo...


Eugenija Norkienė, Zuzana Liaugminienė, Morta Latakienė, Cecilija Juodpusienė, Antanas Jokubavičius

Kur beklajočiau pasauly, tėviškėn mintys nuves...

Stovi Adelija Paradnikaitė – Radžienė ir Antanas Jokubavičius

Sėdi ~ matomi Gerda Budaitė, Dovydas Jokubavičius, Birutė Paradnikaitė – Jokubavičienė, Danutė Švažienė, Antanas Švažas, Jonas Juodpusis, Vlastomira Juodpusienė, Genutė Vilaitienė

Sveikėnam vėsus, gause susėrinkos,

Kor nu sena gyvena mūsa buoče linksmė...


... dar dešinėje „prisidėjo“ Virga Liaugminaitė

...Kor alos par švėntės opales tekiejė,

Par barzdas varviejė, bet ėr užkostė' kou turiejė...


Kairėje stovi Alfonsas Gaudiešius, dešinėje – Antanas Jokubavičius, o sėdi matomi Jonas Juodpusis ir Vlastomira Juodpusienė


Dešinėje prisidėjo Genutė Vilaitienė

...Gerė ėr gera buoče čė gyvena,

Gerus vakus augėna, patys ėlga nesena...


Stovi su liktarna Irena Pakulienė


Stovi Alfonsas Gaudiešius, už jo sėdi Agnė Gaudiešiūtė

Vėsė esam lygė, bet aš... su tou žydro šalėkelio, biški lygiesnis, tad... prašuom klausytė...


Stasys ir Adelija Radžiai, Morta Latakienė, Zuzana Liagminienė, Cecilija Juodpusienė, Antanas ir Birutė Jokubavičiai, Antanas Švažas,  Danutė Švažienė,  Eugenija Norkienė, Jonas Juodpusis, Onutė..., Danutė Gaudiešienė

Pušelės lyg rūtos siūbavo nuo vėjo

Ir kilo aukščiau vis aukščiau...


Daug liko dainų nedainuotų ir valsų linksmų nešoktų...


Tylus vakars be vėjo...


Eugenija Norkienė, Antanas Švažas, Irena Pakulienė, Jonas Juodpusis, Vlastomira Juodpusienė, Danutė Švažienė

Vai ko nusižvengei, bėrasai žirgeli,

Ko dairais aplinkui bėgdams vieškelėliu...


Truputį matosi Agnė Gaudiešiūtė, toliau Genutė Vilaitienė, Stasys Radžius, Vaidas Braziulis, Alfonsas Pakulis, Dovydas Jokubavičius


Stovi: Alfonsas Pakulis, Petras Juodpusis, Antanas Švažas, Dovydas Jokubavičius, Virga Liaugminaitė, Alfonsas Gaudiešius, Birutė Jokubavičienė, Antanas Jokubavičius, Danutė Gaudiešienė

Sėdi antroje eilėje: Stasys Radžius, ?, Cecilija Juodpusienė, Zuzana Liaugminienė, Morta Latakienė, Danutė Švažienė, Eugenija Norkienė, Vlastomira Juodpusienė, Onutė ?, Gentutė Vilaitienė, Agnė Gaudiešiūtė, Ieva Gaudiešiūtė, ?

Pirmoje eilėje: Jonas Juodpusis, Adelija Radžienė, Vaidas Braziulis, Gerda Budaitė, ?, Irena Pakulienė, ?..., Ingrida Braziulienė

Kur gimėm, kur augom, kur Žemė šventa,

Sustokime, sesės ir broliai...


Ačiū Irenai Pakulienei, pasidalinusiai šiomis užkonservuotomis susitikimo akimirkomis su mumis.

Rašykite man Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai arba į šio puslapio forumą (jei bus pageidavimas, labai greitai gali atsirasti atskiras, Auksodės forumas).

Iki malonių susitikimų! Geros kloties!

Ačiū visiems!

 


//